Kalite ve EYS Politikamız

“YİMAK; alanının uzman kuruluşu olarak, Sektörüne yön vermeyi, Entegre Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak ve modern bilgi ve teknoloji imkânlarından yararlanarak aynı inanç birliği içerisinde olduğu paydaşları ile birlikte sürekli gelişme felsefesi ışığında;

Hizmet ürettiği her noktada kaynakların tasarrufunu ve verimliliğini koruyacak şekilde en üst kalite seviyesinde müşteri memnuniyetinin ve güveninin karşılanmasını, kurduğu Entegre Yönetim Sistemi’ni uygulamayı ve iyileştirmeyi politikası olarak benimsemiş ve kararlılıkla uygulamaktadır.

Bu bağlamda sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda; Şirketimizden hizmet alan ilgili müşterilerimizin öneri, istek ve şikayetleri, müşteri ayrımı yapılmaksızın açık, tarafsız, şeffaf ve güvenli bir şekilde tek bir kaynakta toplamayı ve bu kayıtların yasalara uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde değerlendirilmesini,

Tespit edilen tüm öneri ve müşteri memnuniyeti kapsamındaki çalışmalarını hizmet ve

yönetim sistemine dahil edilerek, kalitemizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Proje taahhüt işlerialanında, Amaçlara ulaşabilmek için iç ve dış ilgili tarafların talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı,

Uyguladığı Entegre Yönetim Sistemleri ile; tanımlanmış ve yürürlükteki yasal mevzuatlara uyarak tanımlanan uygunluk yükümlülüklerine uyacağını, Kalite ve Çevresel faktörlri ile çevre gerekliliklerini, İşçi sağlığı ve İş güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamış ve uygulamaya almış kurumsal ve global ekosistemi güvence altına almayı,

Kirliliği ortadan kaldırıcı uygulamaları, “0” kaza hedefi uygulamaları, gerçekleştirdiği hizmetin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ile sürdürülebilirlik projesi ile kuruluşun ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli önlemleri almış ve performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.

Tüm çalışanlarımız, Kalite-Çevre ve İSG sorumluluklarının bilincinde olarak, EYS politika ve  hedeflerinin  gerçekleştirilmesi  için,  iş  ortamlarının  güvenliğini  sürekli  iyileştirmek, Çevreyi iyileştirmek ve uygulamalara katılmakla yükümlüdürler.

Sağlık,  Emniyet  ve  Çevre,  şirketimiz  için  ulaşılacak  bir  hedeften  daha  çok,  devamlı geliştirilmesi ve süreklilik göstermesi gereken bir süreçtir. YİMAK MÜHENDİSLİK, EYS hedef  ve  politikaları  ile  müşteri  memnuniyeti  ve  uygunluk  yükümlülükleri  ve  yasal zorunluluklar   gözetilerek,   sistem   şartlarının   uygunluğunu   gözden   geçirip   “sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve büyümeyi “ sağlayacaktır.